Exabo
pic1

Na temat EXABO / Nasza misja

System Wirtualnego Eksperta zaplanowano i wdrożono w oparciu o Systemem Wirtualnego Eksperta w Mukowiscydozie, który jest finansowany przez Unię Europejską (UE). Osoby cierpiące na schorzenia rzadkie muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom, takim jak spóźnione lub nieprecyzyjne rozpoznania, trudności w dostępie do właściwego leczenia oraz niewiedza lub ograniczony dostęp do specjalistów. Ogólnoeuropejska platforma internetowa EXABO (ExpertAdvisoryBoardLung) jest Systemem Specjalistycznego Doradztwa który powstał w ramach Europejskiej Sieci Referencyjnej dla rzadkich chorób płuc (ERN-LUNG) i ma na celu pomoc osobom cierpiącym na rzadkie choroby płuc lub pragnącym pogłębić wiedzę na ich temat.


pic3

Grupa Ekspertów

Za pomocą internetowego Systemu Specjalistycznego Poradnistwa, pacjenci i lekarze mogą zadawać z powodu ograniczonej, fragmentarycznej i nie optymalnie zorganizowanej opieki zdrowotnej. Te problemy w szczególny sposób dotyczą pacjentów z rzadkimi chorobami płuc System Porady EXABO popiera dostęp chorych do sprawdzonych informacji na temat ich problemów zdrowotnych.


pic2

Grupa docelowa

Wielu pacjentów napotyka trudności w uzyskaniu pomocy medycznej w miejscu/kraju zamieszkania z powodu ograniczonej, fragmentarycznej i źle skoordynowanej opieki zdrowotnej. Te problemy w szczególny sposób dotykają pacjentów z rzadkimi chorobami płuc System Doradztwa EXABO wspiera dostęp chorych do wiarygodnych informacji na temat ich problemów zdrowotnych